Jiří Jaskmanický sa venuje väčším projektom, z posledných to bola napríklad výstava Františka Dostála na Pražskom hrade, spolupracuje s Galerii Mánesova 54. Predáva fotografie napr. od autorov ako je Saudek, Drtikol, Funke. Organizuje vystavy v Čechách, v zahraničí, zúčastňuje sa zahraničných veltrhov a aukcií.

jaskmanicky

Petera ERZVO Zvonara zastupuje exkluzivne vo veci predaja fotografií, organizovania výstav a vernisáží, publikačnej činnosti.