2. vydanie katalógu Farebné dni s PPG, letná verzia, kreatíva, prepress

Už 3. ročník tohoto katalógu robím práve ja a som na to patrične hrdý, pretože aj vďaka mojej grafike sa zlepšila komunikácia vo vzťahu zákaník – klient 😉

Grafické práce