České centrum fotografie slaví v letošním roce dvacet let od svého založení.  Pro letní sezónu tohoto roku připravilo rozsáhlou a výpravnou výstavu s názvem AKTA EROTIKA.

S rozsahem více než 400 fotografií od bezmála 150 autorů se bude jednat o jednu z největších výstav tohoto zaměření v historii české republiky. Vedle vizuálního a uměleckého prožitku, zprostředkovaného fotografiemi světově uznávaných autorů, mezi nimiž nechybí taková jména, jako František Drtikol, Jan Saudek, Josef Ehm, Robert Vano či Taras Kuščynskyj, dotváří ucelenou kompozici vývoje aktu a erotiky ve fotografii také tvůrci, jejichž jména jsou spojována s jinými oblastmi lidské činnosti. Svou tvorbu zde představí například populární zpěvák Peter Nagy, ale příjemně jistě překvapí i fotografie, jimiž se do této doby kochali spíše odborníci a kunsthistorikové a jejichž tvůrci neprávem zůstávali skryti zájmu široké veřejnosti.

pozvanka_internet_aktaeroti

Výstava je koncipována tak, aby předložila komplexní pohled na vývoj zobrazování nahého lidského těla ve fotografii od jejích samotných počátků v devatenáctém století až po současnost. Žena je samozřejmě nesmrtelnou inspirací umělců od počátku věků. Tato výstava však bude také obohacena o unikátní kolekci aktů mužských, které jsou také součástí umělecké fotografie. Aby bylo téma vyčerpáno zcela, organizátoři se nezalekli ani odvážnějšího zpracování erotiky, které však z pochopitelných důvodů bude od hlavní expozice odděleno a kam bude přístup pouze pro plnoleté. Nedílnou součástí „užití“ lidského těla je také komerce a reklama, aby bylo pojetí výstavy skutečně vyčerpávající, bude součástí výstavy i tato oblast, doplněná sociologickými a psychologickými komentáři odborníků z příslušných oborů.

Součástí tohoto projektu pak budou další doprovodné akce, jako fotografické workshopy, jejichž vedení se ujmou přední čeští a slovenští fotografové, besedy s tvůrci, fotografické soutěže či hudební vystoupení. V rámci výstavy budou vedle katalogu také vydány další publikace, včetně Mužského aktu ve fotografii či soubor ženských aktů F. Dostála Jak jsem potkal Evy.

 

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2016 od 18.00 h.

 

Vstupné:

základní 190,- Kč, snížené 100,- Kč

základní s katalogem výstavy 390,- Kč, snížené s katalogem výstavy 350,- Kč

základní s doprovodným programem 290,- Kč, snížená s doprovodným programem 190,- Kč

katalog výstavy 290,- Kč

Kontaktní osoby:

Jiří Jaskmanický, jaskmanicky@seznam.cz, tel.: 734 853 410

Milan Štefan, ccf@ccfprague.cz, tel.: 222 231 594

Partneři:

Galerie M54, Galerie ABF, Foto Škoda, Časopis FOTO, FOMA Bohemia, Transfer Energy, Pánské obleky BANDI, Barvy a laky Hostivař, Vinařství Herzán, HALLA, Českáva, Fitness Kotva, Prague Pride