Nedá sa urobiť krok späť, je len kontinuita. Čas plynie len jedným smerom. Udalosti plynú ale nikdy nekončia. Aj keď sa nám zdá, že niečo definitívne skončilo, plynie to v inom čase a inom priestore. Každé naše rozhodnutie otvára bránu do iného sveta kde udalosti plynú mimo našej reality, tak ako by mohli plynúť aj v našom svete, ale aby bola zachovaná rovnováha, nikdy nie sú identické. Je to o nekonečných možnostiach zvoliť si, a každá naša voľba existuje v budúcnosti do ktorej všetky cesty raz dôjdu. Na to aby sme vedeli pochopiť súvislosti sú tu vyššie bytosti ako napríklad boh Hermes, ktorý nás ľudí sprevádza nielen do podsvetia ale ako božský posol prináša posolstvá ľuďom, pomáha im nájsť cestu k sebe, prepája rôzne svety nami vytvorené aby sa stretli v dokonalej harmónii v jednom bode, tam kde obe duše patria. Aby nebol chaos a smútok.

hermes