Častokrát na niečo alebo niekoho čakáme a to niečo, alebo ten niekto je vlastne už dávno tu. A ešte častejšie máme obavy z toho čo príde, máme obavy zo stretnutia, bojíme sa neznámeho a strach spôsobuje, že sa ohradíme múrom a zaujmeme ofenzívnu polohu. Neočakávajme, odhoďme strach a všetky zbrane a príjmime to čo prichádza ….

2014-06-04-michaela-nevesta86