128 stran na kvalitnej bielej kriede, krásne texty a fotografie ktoré vás prinútia premýslať ….