Ďakujem všetkým, ktorí si kúpili môj kalendár ERZVO DREAMS 2016 a tým ma finančne podporili. Žiaľ fotografiou na Slovensku sa nedá zarábať a dlhodobo nemám na fotenie žiadne platené zákazky, a preto aj touto cestou Vás prosím o podporu pre tvorbu, ale hlavne tlač kalendára pre rok 2017, ktorý bude opäť o niečo ďalej i vďaka novým úžasným modelom. Do distribúcie pôjde už v máji t.r., a hlavne do zahraničnej, ktorá prejavila záujem.
Dakujem
307191753/7500 ČSOB
Donate for my work and my calendar 2017, Paypal or Bank
IBAN: SK98 7500 0000 0003 0719 1753
BIC: CEKOSKBX